هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس سازندهای شهرستان پیرانشهر
 2. جی آی اس سازندهای شهرستان تبریز
 3. جی آی اس سازندهای زمین شناسی شهرستان نکا
 4. جی آی اس سپیدان
 5. جی آی اس سازندهای شهرستان عجب شیر
 6. جی آی اس سازندهای شهرستان شهرضا
 7. جی آی اس سازندهای شهرستان نیک شهر
 8. جی آی اس سازندهای شهرستان شفت
 9. جی آی اس سازندهای شهرستان قروه
 10. جی آی اس سازندهای شهرستان زنجان
 11. جی آی اس سازندهای شهرستان مرند
 12. جی آی اس سازندهای شهرستان دورود
 13. جی آی اس سازندهای شهرستان نکا
 14. جی آی اس سازندهای شهرستان کلیبر
 15. جی آی اس سازندهای شهرستان ماسال
 16. جی آی اس سازندهای شهرستان نائین
 17. جی آی اس سازندهای شهرستان سرایان
 18. جی آی اس سازندهای شهرستان میبد
 19. جی آی اس سازندهای شهرستان فلاورجان
 20. جی آی اس سازندهای شهرستان لارستان
 21. جی آی اس سازندهای زمین شناسی شهرستان یزد
 22. جی آی اس سازندهای شهرستان بوشهر
 23. جی آی اس سازندهای شهرستان شهرکرد
 24. جی آی اس سازندهای شهرستان سردشت
 25. جی آی اس سازندهای شهرستان خرمبید
 26. جی آی اس سازندهای شهرستان نکا
 27. جی آی اس سازندهای شهرستان حاجی آباد
 28. جی آی اس سازندهای شهرستان سمنان
 29. جی آی اس سازندهای زمین شناسی شهرستان نیکشهر
 30. جی آی اس سازندهای شهرستان فیروزآباد
 31. جی آی اس سازندهای شهرستان تبریز
 32. جی آی اس سازندهای شهرستان اهواز
 33. جی آی اس سازندهای شهرستان ملایر
 34. جی آی اس سازندهای شهرستان لنگرود
 35. جی آی اس سازندهای شهرستان مبارکه
 36. جی آی اس سازندهای شهرستان کرمان
 37. جی آی اس سرایان
 38. جی آی اس سازندهای شهرستان راور
 39. جی آی اس سازندهای شهرستان ماسال
 40. جی آی اس سازندهای شهرستان علی آباد
 41. جی آی اس سازندهای شهرستان بوئین زهرا
 42. جی آی اس سازندهای شهرستان ری
 43. جی آی اس سازندهای شهرستان رشتخوار
 44. جی آی اس سراوان
 45. جی آی اس سازندهای شهرستان رزن
 46. جی آی اس سازندهای شهرستان ایجرود
 47. جی آی اس سازندهای شهرستان نکا
 48. جی آی اس سازندهای شهرستان دره شهر
 49. جی آی اس سازندهای شهرستان زنجان
 50. جی آی اس سازندهای شهرستان بافق
 51. جی آی اس سازندهای شهرستان اردبیل
 52. جی آی اس سازندهای شهرستان سپیدان
 53. جی آی اس سازندهای شهرستان سراب
 54. جی آی اس سازندهای شهرستان مرند
 55. جی آی اس سازندهای شهرستان ماکو
 56. جی آی اس سازندهای شهرستان نظرآباد
 57. جی آی اس سازندهای شهرستان نیریز
 58. جی آی اس سازندهای شهرستان املش
 59. جی آی اس سازندهای شهرستان اسدآباد
 60. جی آی اس سازندهای شهرستان بافت
 61. جی آی اس سازندهای شهرستان اردل
 62. جی آی اس سرخس
 63. جی آی اس سازندهای شهرستان سراوان
 64. جی آی اس سازندهای شهرستان بوشهر
 65. جی آی اس سازندهای شهرستان گرمی
 66. جی آی اس سازندهای شهرستان ارسنجان
 67. جی آی اس سازندهای شهرستان تربت حیدریه
 68. جی آی اس سازندهای شهرستان ورامین
 69. جی آی اس سازندهای شهرستان ایوان
 70. جی آی اس سازندهای شهرستان آزادشهر
 71. جی آی اس سازندهای شهرستان بیله سوار
 72. جی آی اس سازندهای شهرستان اهواز
 73. جی آی اس سازندهای شهرستان سلماس
 74. جی آی اس سازندهای شهرستان گنبد کاووس
 75. جی آی اس سازندهای شهرستان خوانسار
 76. جی آی اس سازندهای شهرستان میاندواب
 77. جی آی اس سازندهای شهرستان دلیجان
 78. جی آی اس سازندهای شهرستان تفت
 79. جی آی اس سازندهای شهرستان نائین
 80. جی آی اس سازندهای شهرستان ایوان
 81. جی آی اس سازندهای شهرستان ابرکوه
 82. جی آی اس سازندهای شهرستان لارستان
 83. جی آی اس سازندهای شهرستان شیروان
 84. جی آی اس سازندهای شهرستان فیروزآباد
 85. جی آی اس سازندهای شهرستان هندیجان
 86. جی آی اس سازندهای شهرستان بویراحمد
 87. جی آی اس سازندهای زمین شناسی شهرستان نمین
 88. جی آی اس سازندهای شهرستان قصر شیرین
 89. جی آی اس سازندهای شهرستان شهرضا
 90. جی آی اس سازندهای شهرستان بستان آباد
 91. جی آی اس سازندهای شهرستان سرباز
 92. جی آی اس سازندهای شهرستان دهلران
 93. جی آی اس سازندهای شهرستان صدوق
 94. جی آی اس سازندهای شهرستان کوهرنگ
 95. جی آی اس سازندهای شهرستان گلپایگان
 96. جی آی اس سازندهای شهرستان چالدران
 97. جی آی اس سازندهای شهرستان ایذه
 98. جی آی اس سازندهای شهرستان تفرش
 99. جی آی اس سازندهای شهرستان رزن
 100. جی آی اس سازندهای شهرستان قائم شهر