هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس مرز شهرستان رفسنجان
 2. جی آی اس مرز شهرستان ری
 3. جی آی اس مرز شهرستان فریدن
 4. جی آی اس مرز شهرستان جیرفت
 5. جی آی اس مرز شهرستان شادگان
 6. جی آی اس مرز شهرستان دیواندره
 7. جی آی اس مرز شهرستان تکاب
 8. جی آی اس مرز شهرستان آبدانان
 9. جی آی اس مرز شهرستان زرندیه
 10. جی آی اس مرز شهرستان دشتی
 11. جی آی اس مرز شهرستان اردکان
 12. جی آی اس مرز شهرستان دامغان
 13. جی آی اس مرز شهرستان صحنه
 14. جی آی اس مرز شهرستان آزادگان
 15. جی آی اس مرز شهرستان سرخس
 16. جی آی اس مرز شهرستان حاجی آباد
 17. جی آی اس مرز شهرستان بهشهر
 18. جی آی اس مرز شهرستان بهار
 19. جی آی اس مرز شهرستان شاهرود
 20. جی آی اس مرز شهرستان تربت جام
 21. جی آی اس مرز شهرستان فراشبند
 22. جی آی اس مرز شهرستان ازنا
 23. جی آی اس مرز شهرستان شفت
 24. جی آی اس مرز شهرستان جم
 25. جی آی اس مرز شهرستان بروجن
 26. جی آی اس مرز شهرستان اردبیل
 27. جی آی اس مرز شهرستان آذرشهر
 28. جی آی اس مرز شهرستان اردبیل
 29. جی آی اس مرز شهرستان آران و بیدگل
 30. جی آی اس مرز شهرستان دامغان
 31. جی آی اس مرز شهرستان آبادان
 32. جی آی اس مرز شهرستان رشت خوار
 33. جی آی اس مرز شهرستان پاکدشت
 34. جی آی اس مرز شهرستان سپیدان
 35. جی آی اس مرز شهرستان آمل
 36. جی آی اس مرز شهرستان سنندج
 37. جی آی اس مرز شهرستان سنقر
 38. جی آی اس مرز شهرستان بندر ماهشهر
 39. جی آی اس مرز شهرستان سلماس
 40. جی آی اس مرز شهرستان شفت
 41. جی آی اس مرز شهرستان بابلسر
 42. جی آی اس مرز شهرستان ایجرود
 43. جی آی اس مرز شاهرود
 44. جی آی اس مرز شهرستان خدابنده
 45. جی آی اس مرز شهرستان آبدانان
 46. جی آی اس مرز شهرستان رفسنجان
 47. جی آی اس مرز ساوجبلاغ
 48. جی آی اس مرز شهرستان چابهار
 49. جی آی اس مرز شهرستان اصفهان
 50. جی آی اس مرز شهرستان اردستان
 51. جی آی اس مرز شهرستان شوش
 52. جی آی اس مرز شهرستان تهران
 53. جی آی اس مرز شهرستان چاراویماق
 54. جی آی اس مرز شهرستان آق قلا
 55. جی آی اس مرز شهرستان بوکان
 56. جی آی اس مرز شهرستان اردل
 57. جی آی اس مرز شهرستان بیرجند
 58. جی آی اس مرز شهرستان شهرکرد
 59. جی آی اس مرز شهرستان سیرجان
 60. جی آی اس مرز شهرستان بانه
 61. جی آی اس مرز شهرستان شهرضا
 62. جی آی اس مرز شهرستان دیلم
 63. جی آی اس مرز شهرستان باغملک
 64. جی آی اس مرز شهرستان طارم
 65. جی آی اس مرز شهرستان بناب
 66. جی آی اس مرز شهرستان املش
 67. جی آی اس مرز شهرستان سلسله
 68. جی آی اس مرز شهرستان حاجی آباد
 69. جی آی اس مرز ساوجبلاغ
 70. جی آی اس مرز شهرستان دشتی
 71. جی آی اس مرز شهرستان آزادشهر
 72. جی آی اس مرز شهرستان آزادگان
 73. جی آی اس مرز شهرستان شوش
 74. جی آی اس مرز شهرستان بابلسر
 75. جی آی اس مرز شهرستان اهر
 76. جی آی اس مرز شهرستان سمیرم
 77. جی آی اس مرز شهرستان رامهرمز
 78. جی آی اس مرز سربیشه
 79. جی آی اس مرز شهرستان بستک
 80. جی آی اس مرز شهرستان اصفهان
 81. جی آی اس مرز شاهین دژ
 82. جی آی اس مرز شهرستان پارس آباد
 83. جی آی اس مرز شهرستان اسلا م آباد غرب
 84. جی آی اس مرز شهرستان بیرجند
 85. جی آی اس مرز شهرستان ابرکوه
 86. جی آی اس مرز شهرستان سمیرم سفلی
 87. جی آی اس مرز شهرستان ایوان
 88. جی آی اس مرز شهرستان اشنویه
 89. جی آی اس مرز شهرستان سمیرم
 90. جی آی اس مرز شهرستان آشتیان
 91. جی آی اس مرز شهرستان سرباز
 92. جی آی اس مرز سلماس
 93. جی آی اس مرز شهرستان بردسکن
 94. جی آی اس مرز شهرستان خوی
 95. جی آی اس مرز شهرستان سنقر
 96. جی آی اس مرز شهرستان بندر انزلی
 97. جی آی اس مرز شهرستان دماوند
 98. جی آی اس مرز شهرستان تایباد
 99. جی آی اس مرز شهرستان شهربابک
 100. جی آی اس مرز شهرستان شفت